PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Grass-Hopper Polska Sp. z o.o. Sp.K. 

ul.Partyzantów 2b

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 21,53 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

________________________________________________________________________

Reklamacje

Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: 

Grass-Hopper Polska Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Partyzantów 2B

34-130 Kalwaria Zebrzydowska 

Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie , ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji . 

W przypadku stwierdzenia , że przesyłka z Towarem jest naruszona , doznała ubytku lub uszkodzenia , Klient powinien niezwłocznie ( nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki ) złożyć Reklamację u Sprzedawcy oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem . Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika . Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji .

Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną .

Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni . Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni , uważa się , że uznał ją za uzasadnioną .

Jeśli reklamacja zostanie uznana,  Sprzedawca podejmie odpowiednie działania .

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami , w tym :

  • możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR ( online dispute resolution ), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  • możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem polubownym lub innymi organami ;
  • możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora. 

Pliki do pobrania

Product added to compare.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie, więcej na ten temat przeczytasz w polityce prywatności.